berpaling pemijahan Rusa di Ranca Upas CiwideyRanca Upas pun tak batal karena objek pesiar lain di Bandung daksina yang kebanyakan menitikberatkan keindahan alam yang indah abnormal dan susah diabaikan andai ke Ranca Upas, maka lanskap hutan alam dan hutan pokok akan mengatur aspek mata masing-masing pengunjungnya.

zona Ranca Upas memiliki nama atmosfer pegunungan yang damai serta daulat cacah hutan yang masih kacak dan awet hal demikian hendak menggerakkan lokasi Ranca Upas tinggi mendapatkan minat terbit para traveler maka tak bingung selagi cuti perguruan libur akhir pekan namalain libur hari-hari belantara Ranca Upas terus dicukupi oleh traveler yang menghajatkan menikmati nada dan nuansa pegunungan yang indah.

Kapan akuratnya lokasi ini dijadikan bagai kancah reakreasi buat para turis perkiraan zaman 1980-an Ranca Upas telah berprofesi tempat rekreasi dan perkemahan. Di wilayah ini terlihat areal seluas tiga hektar yang dipraktikkan bagi penangkaran rusa penangkaran rusa. Hal sekian akan adopsi Ranca Upas terdapat nilai plus ketimbang materi piknik lain.

Para peserta pun mahir melirik dengan cara terbuka bermula jarak yang tak melampaui jauh selagi sang belian menganugerahkan makan rusa-rusa di areal perbanyakan tertera umumnya tengah sang tabib tentu mengajak sang rusa lalu akan mengamalkan siulan macam aba-aba yang sudah tak disangsikan oleh para rusa tercantum Dan bernilai termin tak berapa lama resimen rusa pun akan berkumpul.

sepertiitu menjejaki titah terbit sang belian rusa-rusa umumnya akan segera bermula keluar berusul kancah persembunyiannya. kecuali makan ulam dan air, rusa juga sangat suka makan umbi-umbian, seperti ubi dan kaspe lama makan menurut rusa-rusa ini setiap hukum dua sasap seumpama bukan waktu jam makan, rusa-rusa ini enggak akan keluar, bernaung di bawah rimbunnya samun semak.

Rusa besarhati bertanduk panjang dan lebih kerap menampakan diri. padahal rusa wanita tak bercula dan lebih berulang bernaung bersama anak-anaknya.

Areal pembiakan rusa Ranca Upas berjarak tempuh berasal Pangalengan taksiran 15 km dan dari Bandung 56 km berlandaskan hal jalan beraspal. Ranca Upas termuat bertamasya yang kaya di zona Bandung daksina Jawa Barat. Letaknya di akrab tebasan teh Rancabali di kaki Gunung Patuha, Ciwidey, Jawa Barat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “berpaling pemijahan Rusa di Ranca Upas Ciwidey”

Leave a Reply

Gravatar